Положення

про порядок визначення осіб, які отримуватимуть безкоштовні послуги у сфері позашкільної освіти

Затверджено
протокол загальних зборів учасників
ТОВ «Глобал Едьюкейшн»
№30 від 19.04.2021 р.
1. ТОВ «Глобал Едьюкейшн» за рахунок власних коштів забезпечує надання безкоштовних послуг у сфері позашкільної освіти для 450 студентів протягом кожного навчального року.
2. Для цих цілей ТОВ «Глобал Едьюкейшн» також може отримувати фінансування від третьої особи, яка не є студентом або законним представником чи представником студента, в тому числі, але не виключно, у формі грантів, благодійної допомоги від суб'єктів приватного та публічного права.
3. ТОВ «Глобал Едьюкейшн» докладатиме зусиль для отримання державного гранту (державного фінансування в іншій формі) для навчання додатково до 300 студентів із малозабезпечених сімей на умовах, які можуть бути відмінними від передбачених цим положенням.
4. Актуальна інформація про кількість студентів, якій можуть надаватися безкоштовні послуги, а також про умови надання безкоштовних послуг є публічною і оприлюднюється за адресою: tumo.com.ua.
5. Кількість студентів, якій можуть надаватися безкоштовні послуги, не може за будь-яких обставин бути зменшена за рахунок студентів, які вже навчаються, інакше, як з підстав недотримання ними освітньої програми, навчальних програм, річних планів роботи, навчального плану.
6. Право отримувати безкоштовні послуги надається на 1 навчальний рік (11 календарних місяців) згідно з навчальними програмами та планами. Після закінчення кожного навчального року особа, яка бажає надалі отримувати безкоштовні послуги, повинна пройти процедуру, передбачену цим Положенням, повторно.
7. Право на отримання безкоштовних послуг мають:
7.1. 225 осіб за «соціальною квотою»;
7.2. 225 осіб за «квотою для обдарованою молоді».
8. До «соціальної квоти» для цілей цього положення належать такі категорії, що підтверджується орієнтовним переліком відповідних документів:
8.1. підлітки-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (копія рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради ОТГ, п. 22 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 р. No 866);
8.2. підлітки з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за відповідними напрямками навчання (копія пенсійного посвідчення, ч. 4 ст. 44 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», розділ ІІ Порядку оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії, затвердженого постановою правління ПФУ від 03.11.2017 р. No 26-1; щодо відсутності протипоказань слід у кожному індивідуальному випадку отримувати довідку фахівця);
8.3. підлітки із сімей військовослужбовців, які загинули в АТО/ООС (копія посвідчення члена сім'ї загиблого, виданого структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад, п. 4 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 р. No 302);
8.4. діти осіб з інвалідністю внаслідок війни (копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, видані Мін'юстом, органами Міноборони, МВС, Мінветеранів, Національної поліції, ДСНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, ДФС, Адміністрації Державної прикордонної служби, Держспецзв'язку, а також Держспецтрансслужбою, п. 3 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 р. No 302);
8.5. підлітки, один із батьків яких помер внаслідок захворювання в період участі в АТО/ООС (копія посвідчення члена сім'ї загиблого, виданого структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад, п. 4 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 р. No 302);
8.6. підлітки з малозабезпечених сімей (довідка про отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, яка видається органами соціального захисту населення у довільній формі);
8.7. підлітки з багатодітних сімей (копія посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї, видані структурними підрозділами районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, Порядок виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї, затверджений постановою КМУ від 02.03.2010 р. No 209).
9. Перелік документів, які підтверджують статуссоціальних категорій, є орієнтовним іза потреби може бути розширеним за одноосібним рішенням директора ТОВ «Глобал Едьюкейшн».
10. До «квоти для обдарованої молоді»для цілей цього положення відносяться:
10.1. переможці та призери міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт;
10.2. переможці та призери міських олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт;
10.3. переможці та призери районних олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт.
11. Підтвердженням належності осіб до «квоти для обдарованої молоді» є відповідні дипломи згідно з Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідних робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 р. No 1099, або (або їх аналоги) згідно здокументами, які регулюють порядок проведення міжнародних заходів. За потреби директор ТОВ «Глобал Едьюкейшн» вправі приймати одноосібне рішення щодо вірогідності поданих документів та їх перевірки.
12. Для отримання права на безкоштовні послуги необхідно подати заяву через сайт tumo.com.ua.
13. Протягом 24 годин з моменту подання заяви відбувається перевірка відповідності поданих документів категоріям осіб, які мають право на отримання безкоштовних послуг, після чого ім'я та прізвище відповідної особи з'являється у динамічному рейтингу поданих заяв, опублікованому на сайті.
14. Заяви подаються до 23 год. 59 хв.18 липня за київським часом, після чого рейтинг перестає оновлюватися.
15. Договори про надання безкоштовних послуг у сфері позашкільної освіти укладаються щодо осіб, які посіли перші 225 позицій рейтингу вкожній з квот.
16. Динамічний рейтинг заяв формується окремо за кожною квотою і визначається програмою автоматично після підтвердження правильності поданих документів. Уразі якщо подані документи не підтверджують відповідний статус особи, про це повідомляється на електронну пошту, вказану при поданні заяви, із зазначенням суті недоліків. При цьомуу відповідному рейтингу особі надається статус «На верифікації». У разі усунення недоліків заява вважається поданою у момент її первісного подання.
17. Визначення позиції у рейтингу в межах «соціальної квоти» залежить від:
17.1. кількості категорій, до яких одночасно відноситься особа;
17.2. часу подання заяви.
18. За рівної кількості категорій в межах «соціальної квоти» вищоюу рейтингу буде особа, яка подала заяву раніше. Особа, яка відноситься до більшої кількості категорій в межах цієї квоти, ніж інші, матиме вищу позицію, незалежно від часу подання заяви.
19. Визначення позиціїу рейтингу в межах «квоти для обдарованої молоді» залежить від:
19.1. кількості категорій з різних предметів (дисциплін тощо), до яких одночасно відноситься особа;
19.2. ваги категорії;
19.3. часу подання заяви.
20. Кожна категорія з різних предметів (дисциплін тощо) надає 1 бал. Категорія, яка стала підставою для іншої категорії (коли предмет чи дисципліна кількох категорій тотожні), у рейтингу не враховується.
21. Вага категорій:
21.1. 6 балів – диплом І ступеня (або аналог) міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт;
21.2. 5 бали – диплом ІІ та ІІІ ступеня (або аналог) міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт;
21.3. 4 бали – диплом І ступеня обласних абоміських олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт;
21.4. 3 бали – диплом ІІ та ІІІ ступеня обласних або міських олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт;
21.5. 2 бали – диплом І ступеня районних олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт;
21.6. 1 бал – диплом ІІ та ІІІ ступеня районних олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт.
22. Приналежність до категорії визначається за результатами здобутків у поточному та попередньому навчальних роках.
23. За рівної кількості категорій з різних предметів (дисциплін тощо) та однакової їх ваги, а також у разі рівної кількості балів умежах «квоти для обдарованої молоді» вищою у рейтингу буде особа, яка подала заяву раніше. За різної кількості категорій з різних предметів (дисциплін тощо) та/або різної їх ваги позиція особи в рейтингу визначається за сумою балів, незалежно від часу подання заяви.
24. Якщо особа одночасно має право на подання заяви за обома квотами програма автоматично визначає, у якому з рейтингів на момент подачі заяви більше вільних місць і зараховує особудо цього рейтингу. При цьому застосовуються правила визначення позиції у рейтингу саме тієї квоти, яка була визначена програмою.
25. Відмова в укладенні договору на надання безкоштовних послуг можлива виключно з підстав відсутності, невірогідності або невідповідності документів, які підтверджують право на безкоштовні послуги, і виключно після вжиття вичерпних заходів для верифікації статусу, який це правонадає. На час верифікації за особою, щодо якої подано заяву, бронюється місце на укладення договору про надання безкоштовних послуг.
26. Особи, які станом на момент закінчення прийняття заяв та оновлення динамічного рейтингу посіли позиції з 1 по 225 за кожною квотою, за телефоном запрошуються разом з одним із законних представників на презентацію Центру креативних технологій TUMO в Україні та пробне заняття, які відбуваються з 26 по 30 липня.
27. Відвідування презентації та пробного заняття є обов'язковою умовою зарахування до числа студентів.
28. Пропуск презентації та/або пробного заняття має наслідком втрату права на безкоштовні послуги та набуття такого права наступним у рейтингу студентом.
29. Оновлені дані рейтингу відповідно до відвідування презентації та пробного заняття публікуються на сайті 1 серпня.
30. З 2 по 30 серпня особами (від імені та в інтересах осіб), які отримали право на безкоштовні послуги, укладається договір приєднання про надання послуг у сфері позашкільної освіти шляхом подання відповідних заяв.
31. Уразі звільнення місця для безкоштовного надання послуг протягом навчального року, у т. ч. вразі порушення правил навчання, відповідне право пропонується наступній особіу рейтингу.
32. 01 вересня поновлюються прийняття заяв на отримання права на безкоштовні послуги, а також відповідний динамічний рейтинг. З цього рейтингу відбувається заповнення звільнених місць для безкоштовного надання послуг, а також формування рейтингу студентів на наступний навчальний рік.
ЗАЛИШИЛИСЯ ЗАПИТАННЯ?
Дізнайся більше у нашого чат-бота!
І стеж за нами в соціальних мережах: