Правила поведінки у закладі освіти

(Правила поведінки у TUMO Kyiv)

Затверджено
протокол загальних зборів учасників
ТОВ «Глобал Едьюкейшн»
№ 37 від 20.07.2021 р.
зі змінами від 17.01.2022 (протокол загальних зборів №40)
1. Вибір розкладу
1.1. Для початку навчання у TUMO Kyiv студент обирає один з варіантів розкладу, відкритих у Центрі.
1.2. Відкриті у Центі розклади розміщуються на сайті https://tumo.com.ua/become-a-student
1.3. Максимальна кількість місць в кожному розкладі – 200.
1.4. У разі наявності вільних місць на обраному розкладі, менеджер ресепшену додає цей розклад у персональний профіль студента у програмі T360.
1.5. У разі відсутності вільних місць в обраному розкладі, студенту пропонується обрати будь-який інший розклад з представлених на сайті.
1.6. У разі якщо в обраному розкладі немає вільних місць, а інші розклади не підходять студенту, він може знаходитись у листі очікування. При звільненні місця в бажаному розкладі TUMO Kyiv запрошує його на навчання.
1.7. При обранні розкладу не можна обирати окремі сесії з різних варіантів розкладу (наприклад, якщо Розклад 1 передбачає відвідування у понеділок та п'ятницю на 15.00, а Розклад 2 у понеділок та п'ятницю на 17.00, не можна обрати відвідування у понеділок на 15.00, а в п'ятницю на 17.00).
1.8. Студент може змінити розклад у будь-який момент протягом свого навчального періоду на більш зручний для себе варіант, обираючи з-поміж тих, де є вільні місця. При зміні розкладу не гарантується збереження коуча, який був закріплений за студентом. При зміні розкладу повністю змінюється TUMO Path.
1.9. Кількість змін розкладу не обмежена для студентів TUMO Kyiv.

2. Відвідування
2.1. Кожен студент TUMO Kyiv має на місяць 8 обов'язкових занять, які відвідує відповідно до обраного розкладу.
2.2. Для відвідування TUMO Kyiv кожному студенту видається протягом першого місяця (від старту його відвідування Центру) персоніфікована картка доступу. У разі втрати персоніфікованої картки доступу її перевипуск здійснюється за рахунок студента. Вартість перевипуску картки – 50 грн. Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок Центру протягом 3 робочих днів з моменту надходження рахунку. Рахунок надсилається на електронну адресу, вказану у Заяві. Відвідування TUMO Kyiv без персоніфікованої картки доступу неможливо. У разі, якщо від TUMO Kyiv надійшов рахунок для оплати втраченої картки і такий рахунок не був оплачений протягом 3-х робочих днів, TUMO Kyiv залишає за собою право не допустити студента на навчальну сесію до оплати відповідного рахунку. Заняття, які не були відвідані через неоплату такого рахунку, компенсуються на умовах, зазначених у пунктах 2.8-2.9., а оплачений період надання послуг позашкільної освіти не подовжується.
2.3. До відвідування Центру TUMO Kyiv допускаються студенти, які оплатили поточний період навчання, а також студенти на грантівській формі, строк надання гранту яким не завершився на момент відвідування Центру. У разі прострочення періоду оплати більше, аніж на 5 календарних днів, персональна картка доступу студента блокується, а студент не допускається до освітньої сесії до оплати виставленого рахунку. Заняття, які не були відвідані через неоплату рахунку, компенсуються на умовах, зазначених у пунктах 2.8-2.9., а оплачений період надання послуг позашкільної освіти не подовжується.
2.4. У разі невідвідування 2-х занять підряд акаунт переходить зі статусу «Активний» до статусу «Заморожений». Переведення аканту зі статусу «Заморожений» у статус «Активний» відбувається автоматично при заході студента у свій акаунт на 3-тє заняття.
2.5. У разі невідвідування 3-х занять підряд аканут зі статусу «Заморожений» переходить у статус «Передзакритий». Переведення акаунту зі статусу «Передзакритий» у статус «Активний» відбувається тільки вручну після звернення студента до менеджера ресепшн.
2.6. У разі невідвідування 8-ми занять підряд акаунт зі статусу «Передзакритий» переходить у статус «Закритий». Переведення акаунту зі статусу «Закритий» у статус «Активний» можливо тільки після повторного укладення договору про надання послуг у сфері позашкільної освіти.
2.7. У разі заздалегідь спланованого пропуску, студент інформує про це TUMO Kyiv, зателефонувавши за номером +380670109100, надіславши лист на електронну пошту info@tumo.com.ua, написавши у приватний чат повідомлення на офіційній сторінці Facebook або Instagram.
2.8. У разі пропуску студентом до двох сесій протягом місяця він має право додатково відвідати до 2-х сесій (одну у разі пропуску однієї сесії, дві у разі пропуску двох сесій) у цей або в наступний за ним місяць.
2.9. У разі пропуску студентом більше двох занять студент має право додатково відвідати лише 2 сесії у цей або в наступний за ним місяць.
2.10. У разі пропуску занять гроші за оплачений період не повертаються, а оплачений період не продовжується.
2.11. У разі односторонньої відмови від відвідування TUMO Kyiv гроші за оплачений період не повертаються за виключенням випадку авансової оплати за 11 місяців.
2.12. У разі хвороби студента протягом 2-х тижнів і більше, підтвердженої документально, студент має право перевести акаунт у статус «На паузі». Для цього необхідно зателефонувати за номером +380670109100 або написати на пошту info@tumo.com.ua та вказати причину відсутності та орієнтовний термін виходу на навчання. Після виходу на навчання зворотна зміна статусу акаунту з «На паузі» на «Активний» здійснюється через звернення студента до менеджера ресепшн. Додавання копії документального підтвердження хвороби є обов'язковою умовою переведення акаунту у статус «На паузі».
2.13. Акаунт може бути переведено у статус «На паузі» лише у таких випадках:
2.13.1. у випадку підтвердженої хвороби, яка триває 14 та більше днів;
2.13.2. у випадку відсутності на період літніх канікул (червень-липень);
2.13.3. у випадку призову на військову службу;
2.13.4. у випадку виїзду з країни або в межах країни на період від 14 днів.
2.14. На акаунти, переведені у статус «На паузі», в залежності від причин такого переведення розповсюджуються такі правила:
2.14.1. Припиняється стягування оплати на період підтвердженої хвороби (діє лише для випадків, зазначених у п. 2.13.1) та зберігається місце в обраному розкладі;
2.14.2. Не оплачуються літні місяці та зберігається місце студента TUMO Kyiv за умов авансової оплати за вересень місяць наступного освітнього циклу (діє лише для випадків, зазначених у п. 2.13.2.). У випадку якщо авансовий платіж за вересень місяць наступного освітнього циклу не вноситься, то студент має право відновити навчання з вересня, проте у разі наявності вільних місць у Центрі. У разі відсутності вільних місць, студент потрапляє у лист очікування.
2.14.3. Зберігається місце студента TUMO Kyiv (діє лише для випадків, зазначених у п. 2.13.3.);
2.14.4. У разі настання випадку, зазначеного у п. 2.13.4. протягом оплаченого періоду, стягування оплати не припиняється. Студент має право додатково відвідати до 2-х сесій відповідно до п. 2.7. даних правил і при цьому його акаунт не змінює статус автоматично і не закривається. За студентом зберігається місце в обраному розкладі;
2.14.5. У разі настання випадку, зазначеного у п. 2.13.4. після оплаченого періоду, студент може зберегти за собою місце в обраному розкладі за умов оплати наступного навчального місяця. У разі відсутності оплати наступного навчального місяця і переведення акаунту в статус «На паузі», студент відновлює заняття у Центрі за умов наявності місць. Не гарантується збереження того ж коуча, який був закріплений за студентом до настання умов від'їзду.
2.15. Місяцем канікул у TUMO Kyiv є серпень. В усі інші місяці протягом року відбувається освітній процес відповідно до програм та планів за обраними розкладами.
2.16. У разі оплати авансом 11 місяців навчання студент отримує право «заморозки» акаунту сумарно на 30 календарних днів протягом оплаченого періоду, незалежно від причини невідвідування зі збереженням місця в обраному розкладі, а також закріпленого коуча. Серпень не зараховується в число 11-ти оплачених місяців.
2.17. Студент має право додатково обирати майстер-класи, тренінги, додаткові лабораторії тощо, які проводиться у TUMO Kyiv поза основним навчальним розкладом кожного місяця. Кількість додаткових заходів, обраних студентом не обмежується TUMO Kyiv. Додаткові заходи відбуваються відповідно до встановленого розкладу, який не може бути змінений під індивідуальні потреби конкретного студента.
2.18. Розклад додаткових активностей у TUMO Kyiv анонсується на офіційній сторінці Центру у Facebook, Instagram та/або Telegram. Додатково розклад може бути розміщений на сайті TUMO Kyiv.

3. Поведінка
3.1. Центр TUMO Kyiv є простором, де панує атмосфера свободи, поваги один до одного, толерантності, терпимості та рівності.
3.2. Поведінка студентів TUMO Kyiv, яка обмежує свободу інших студентів Центру, зокрема має елементи психологічного, фізичного насилля, зачіпає гідність іншої особистості, є неприпустимою.
3.3. Поведінка студентів TUMO Kyiv, яка має цілеспрямовані дії щодо псування майна Центру та майна інших студентів, співробітників, гостей Центру, є неприпустимою.
3.4. У випадку виявлення поведінки, яка підпадає під визначення у п. 3.2. та 3.3., студент отримує Black point, що означає фіксацію відповідних дій у профілі студента, інформування батьків про виявлені особливості поведінки тінейджера та попередження про можливість одностороннього припинення надання послуг у сфері позашкільної освіти зі сторони TUMO Kyiv у разі повторення таких чи аналогічних випадків.
3.5. Повторення поведінки, зазначеної у п. 3.2. та 3.3., веде до виключення зі списку студентів TUMO Kyiv, одностороннє припинення надання послуг у сфері позашкільної освіти та закриття акаунту студента. У випадках грубих порушень, зазначених у п. 3.2. та 3.3., виключення зі списку студентів TUMO Kyiv, одностороннє припинення надання послуг у сфері позашкільної освіти та закриття акаунту студента можливе після отримання першого Black point.

4. Взаємодія з батьками студента
4.1. У випадку фіксації коучем двох пропусків обов'язкових занять студентом, коуч здійснює інформаційний дзвінок батькам (або особам, які їх замінюють) студента (далі – батьки).
4.2. У випадку повторення пропусків – не відвідування третього заняття – коуч робить повторний дзвінок батькам студента.
4.3. У випадку виявлення поведінки, зазначеної у п. 3.2. та 3.3., проводиться індивідуальна робота зі студентом та здійснюється інформування про зафіксовані інциденти батьків студента.
4.4. У випадку відсутності індивідуальної динаміки у студента протягом 4-х занять, коуч інформує про це батьків студента, проводячи зі студентом індивідуальну роботу.
4.5. Двічі на рік TUMO Kyiv проводить відкриті сесії для батьків, коли вони запорошуються відвідати зі студентами Центр. Інформування здійснюється через анонси на офіційних сторінках Центру у Facebook та Instagram.
4.6. Батьки студента можуть в будь-який момент зробити індивідуальний запит на спілкування з коучем, воркшоп лідером, керівником Центру з питань навчання студента. Зробити такий запит батьки можуть за телефоном +380670109100 або на пошту info@tumo.com.ua. Такий запит має бути задоволений зі сторони TUMO Kyiv протягом 7 днів з моменту отримання запиту. Форма задоволення запиту: телефонна розмова, очна зустріч, зустріч у форматі онлайн.


ЗАЛИШИЛИСЯ ЗАПИТАННЯ?
Дізнайся більше у нашого чат-бота!
І стеж за нами в соціальних мережах: